Katedrala sv. duje

Lokacije u Splitu

Katedrala Sv.Duje je kompleks crkve, formiran od carskog rimskog mauzoleja sa zvonikom. Sama crkva je posvećena Djevici Mariji, a zvonik Sv.Duji. Sv.Duje je najstarija katedrala na svijetu.

 

Na sjecištu dvaju glavnih cesta, cardo i decumanus, u Dioklecijanovoj palači iz četvrtog stoljeća je monumentalni dvor Peristil. Povijesni kompleks Splita s Dioklecijanovom palačom je zaštićeno od strane UNESCO-a (UNESCO World Heritage).